آموزش گوهر شناسی، گوهر تراشی، زاویه تراشیGEMOLOGY :

آموزش پیشرفته ترین متد های جواهر شناسی، گوهر شناسی، یادگیری چگونگی شناسایی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی.
مدرس دوره ها : جناب آقای حامد اتحادی

  • استاد جواهر شناسی از موسسه GIA آمریکا
  • استادFaceting (زاویه تراشی) از سوییس
  • استاد بین المللی جواهر تراشی موسسه WINTER آلمان
  • نمایندگی رسمی موسسه جواهر تراشی (گوهر تراشی) و جواهر شناسی (گوهر شناسی) Free-Form سوییس در ایران

علم جواهر شناسی علمی است بسیار زیبا و کارآمد برای شناختن انواع کانی های گران بها و نیمه گرانبها که هنر جویان می توانند با گذراندن دو ماه دوره جواهر شناسی (گوهر شناسی) مطابق استاندارد روز سوییس و آمریکا این علم را کاملا فرا گرفته و مدرک معتبر از دانشگاه علمی و کاربردی و موسسه Free Form سوییس دریافت کنند.دوره های جواهر شناسی (گوهر شناسی):

دوره اصول جواهر شناسی - سنگهای رنگی - جواهرات طبیعی و مصنوعی - اصول شناخت الماس - درجه بندی و ارزیابی الماس
طول مدت هر دوره یک ماه می باشد.دوره های جواهر شناسی (جواهر تراشی):

Gem cutting
آموزش پیشرفته و تخصصی جواهر تراشی (گوهر تراشی)، یادگیری چگونگی تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با آموختن این علم طی مدت یک ماه ، هنر جویان می توانند انواع تراش ها شامل تراش عقیق یمن ، تراش تخت ، دامله ، کره ، فیروزه و تراش های هنری مانند قلب و اشک و گل و برگ را فرا گیرند. آموزش های این مجموعه شامل دو دوره حجم تراشی و Cabochon (کابوچون) شده و طول مدت هر دوره یک ماه می باشد.دوره های جواهر شناسی (زاویه تراشی):

آموزش زاویه تراشی با استفاده از دقیق ترین دستگاه زاویه تراش موجود در دنیا
هنر جویان پس از طی نمودن سه دوره یک ماهه قادر خواهند بود تمام نقشه های Facet روز دنیا را به راحتی تراش دهند. همچنین پس از پایان دوره ها مدرک معتبر از وزارت علوم و فناوری به هنر جویان داده خواهد شد .