سنگ <strong>عقیق</strong>

 • عقیق یمن
 • فیروزه
 • زمرد
 • یاقوت
 • آمیتیس
 • توپاز
 • اوپال
 • الماس


mountain
عقیق:

قابل توجه دوستان محترم تمامی این سنگها و نگین ها که از عقیق اصل یمن می باشد مستقیما از شرکت الاکوع للتجاره یمن که کارخانه بزرگ عقیق تراشی در کشور یمن است تهیه می شود و آقای حامد اتحادی مدیر عامل این شرکت یمنی هم می باشد.mountain mountain mountain


mountain
فیروزه:

یکی از قدیمی ترین و معروفترین معادن دنیا، معدن فیروزه ایران است که در شهر نیشابور قرار گرفته است، این معدن با سابقه 5500 سال نماد ملی و هویت فرهنگی ما ایرانیان است. فیروزه باعث تقویت چشم و قلب شده و رزق و روزی انسان را فراوان می کند و باعث پیروزی و کامیابی در کارها می شود.

انواع فیروزه:

 1. فیروزه نیشابور
 2. فیروزه دامغان
 3. فیروزه کرمان
در ایران می باشد.
mountainmountainmountain


mountain
زمرد:

زمرد سنگ سبزی است به رنگ چمن و رنگ برگ درختان و باعث تسهیل امور و آسان شدن کارها می شود و از نظر علم سنگ درمانی و چاکراه ، برای چاکراه چهارم که قلب انسان است انرژی مفیدی دارد.
و جالب توجه است که سلاطین و ملوک و پادشاهان توجه خاصی به این سنگ دارند.

mountain